Page 2 Palmaer.pdf Full Version
							
                 Henrik Bernhard Palmær föödd 21 augusti 1801, dööd 7 juli 1854,
var en svensk föörfattare, satiriker, tidningsman, riksdagsman och grundare av ÖÖstgööta Correspondenten.