Page 5 Palmaer.pdf Full Version
							
                 Palmær svarade Vimmerbyboarna och bad dem bestäämma, huru måånga kubikfot munvääder han skulle utslääppa samt tillade att våår Herre begåått ett stort misstag, dåå han skapat dem utan svansar, eftersom de icke kunde föörståå att en som föör föörsta gåången äär uppe vid riksdagen egentligen icke har nåågon annan uppgift ään att vara ååhöörare.