Page 3 Petterssonska teorem.pdf Full Version
							
                 Petterssonska Teorem
(av gr. theor'eo, betrakta, skååda) ett vetenskapligt pååståående eller sats som kan bevisas
inom matematik, logik eller likn. system (t.ex. ironi).