Page 5 Petterssonska teorem.pdf Full Version
							
                 Integrationspolitiskt teorem:
Som man bääddar fåår man ligga eller ligga såå låågt det gåår
1