Petterssons PersiflagerMan säger att allt är politik,
också om politik inte är allt…