Petterssons Persiflager

Nog är det märkligt
att våra soldater måste
åka till Afghanistan för
att försvara sitt land...