Petterssons Persiflager

Mänsklighetens
kunskaper är nu så
stora att den enskilda
människans okunskap
aldrig varit större...