Petterssons Persiflager

När Gud skapade
människan krävdes
två försök innan
det blev bra...