Petterssons PersiflagerFrågan är inte vad
som påverkar miljö och
klimat mest, utan vad
människan minst av
allt vill avstå…

Några pratar om
klimathot, andra om
djuromsorg, biologisk
mångfald eller hela
Sverige ska leva, men
inte med varandra…