18-02-01
Petterssons PersiflagerNumer finns så många sanningar
att det är svårt att veta att det
som inte är sant verkligen är sant…

Alla oroas av växthuseffekten
eller om det nu är de nödvändiga
förändringarna av den egna livsstilen…

Människor världen över hoppas
att i vart fall ny teknik
kan minska utsläppen av växthusgaser…

Problemet med livsstilen i väst
är nog inte bara att den är dyr
utan att man inte ens har råd med den...