Petterssons Persiflager


Man får förstå de borgerliga politiker
som föredrar att kritisera regeringen för
att ÖB sparkat den politiske generalmajoren…

Generalmajoren Brännström har inget
förtroende för ÖB som som sparkade
honom av samma skäl…