Det enda man säkert vet varför
börskurser går upp är att man
inte heller vet varför de går ner…

Propagandakrigen vinns oftast
av de som har hjälp av
entusiastiska motståndare…http://www.persiflage.se/arkivet/