Petterssons PersiflagerSällan är enigheten så total
som när man är enig
om vad man är oenig om…

I partier med stor enighet
brukar det också
finnas andra problem...