Petterssons PersiflagerStephen Hawkins vetenskapliga
bedrifter fyllde kunskap i många
av mänsklighetens svarta hål…

Läkevetenskapen som gav
Stephen Hawkins högst två år
att leva fick rätt femti år i efterhand…