Petterssons PersiflagerLagrådet vill inte att FNs barnkonvention
görs till lag därför att den är oanvändbar
och redan ingår i svensk lag…

Barnen i Sverige är bland världens
lyckligaste, men det är nog inte
därför så många ringer till Bris...