Petterssons PersiflagerMan säger att det inte är vapen
som dödar, vilket inte hindrar
att 13.000 årligen skjuts ihjäl i USA...

Att 80% av amerikanerna inte äger
skjutvapen förklarar inte heller
varför 3% äger halva vapenarsenalen...

Vem kunde tro att skulle dröja
50 år innan studenterna 2018
återigen tog till orda...