Petterssons PersiflagerSäga vad man vill om rättssäkerheten
men de oskyldigt dömda blir ofta
frikända efter några år i fängelse…

Rättvisan är blind,
också om den ibland
ser mellan fingrarna...