Petterssons
Persiflager & Kvannsveisar
Om allt annat ökar kommer i
vart fall endast 1% att äga 2/3-delar
av världens samlade förmögenhet år 2030…

Kanske har världens orättvisor
minskat när bara 62 personer äger
lika mycket som halva mänskligheten…