Petterssons
Persiflager & Kvannsveisar
Det moderna kriget är ett tv-spel
utan specialeffekter, men med
döda och nöjda politiker…

Nog imponeras man av dagens
vapenteknologi, som med stor precision
träffar sjukhus, daghem och bostadshus…