Petterssons
Persiflager & Kvannsveisar
Folk ska inte komma
till Sverige och bli utnyttjade,
sa Löfvén…

Om man i det forna DDR
inte fick lämna landet är
det väl bara tvärtom i Sverige…