Petterssons
Persiflager & Kvannsveisar
Sverige och EU har naturligtvis
 inte råd att ta emot lika många
miljoner flyktingar som Jordanien…

Enda felet med
integrationspolitiken tycks vara
att det är fel på alla asylsökande…Jordanien hör till de länder i världen som har tagit emot flest flyktingar. I siffror innebär det över två miljoner palestinska flyktingar, ca 66.000 irakiska och drygt 655.000 syriska flyktingar enligt UNHCR:s databas

År 2016 var Jordaniens BNP/capita 3.256 USD, jämfört med 56.586 i Sverige