Petterssons
Persiflager & Kvannsveisar
Om risken för krig är osannolik
blir den nog ändå inte mer sannolik
varje gång den upprepas…

Man kan undra varför så många
arbetar till försvar mot kriget
istället för freden…