Petterssons
Persiflager & Kvannsveisar
Immigration och integration är
också mer tidsenligt än flykt undan krig
och förföljelse, humanism och solidaritet...

Den svenska integrationspolitiken
blir tydligen bättre för varje person
som söker asyl i ett annat land...
och allra bäst...