Petterssons
Persiflager & Kvannsveisar
Kanske ska risken för en rysk ockupation
inte överdrivas, eftersom de ju måste
ta med egen mat till soldaterna...

Försvarsberedningen vet inte varför
Ryssland ska angripa Sverige,
men vet i vart fall hur de kommer att göra det...