Petterssons PersiflagerVarför är så många av
mänsklighetens framsteg
en vandring över
döda människor, djur och natur...

Intet på Gotland
är så oändligt som begäret
efter den ändliga kalkstenen...

Naturhänsynen först
- efter jobben...