Petterssons PersiflagerLiten flicka kan stjälpa
stora lass...När inga andra
argument finns till hands
får säkerhetsintressen duga...