Petterssons PersiflagerMan får förstå
att många poliser söker
sig till försvaret för att
slippa allt skjutande på
gator och torg...