Petterssons PersiflagerSveriges kor, hästar,
får och bönder riktar ett
stort tack till regeringen,
som å deras vägnar
vädjar till EU att
bistå dem...

Jordbruksministern
kallade till presskonferens
och berättade att han inte
heller kan garantera att
ens EU kommer att
hjälpa bönderna...