Petterssons PersiflagerDet största problemet
är inte Europas många
missnöjespartier utan
alla andra väljare som
också är missnöjda...

Problemet med de
europeiska missnöjes-
partierna är att så
många är nöjda
med dem...