Petterssons PersiflagerFörmodligen är det
bäst att ingen vet vad
Trump och Putin
pratade om i enrum...

Om Trump inte ser
någon rysk inblandning
kan man undra var
FBI hittat bevisen...

Trump var
också överens med
Putin att ingen ryss
hjälpte honom...