Petterssons PersiflagerAtt köp av brandflyg
måste utredas beror
inte bara på att folk
måste glömma alla
som igår tyckte det
var en dålig idé...

Det var inte pengar
som fattades för att
köpa brandflyg…

Risken är att man
litar på brandhjälp
från EU istället för att
göra nått själv, sa
Morgan Johansson
som får hjälp av EU...