Petterssons PersiflagerFolkomröstningar
lär vara högsta formen
av direkt demokrati,
i vart den första, inte
en andra om Brexit...

Problemet med EUs
subsididaritetsprincip
är att den aldrig är
något problem...

Den högsta formen
av demokrati är ändå
inte att besluten tas
på högsta möjliga nivå...