Petterssons PersiflagerJämlikhet är
det tillstånd där
orättvisorna är
rättvist fördelade...

Förr fördrogs
fattigdom när den
delades, numer
när den fördelas…