Petterssons PersiflagerEkonomi är den
vetenskap där 1+1
inte nödvändigtvis
blir 2 eller ens 3…