Petterssons PersiflagerKommunism,
ett resmål utan
färdväg eller
transportmedel…

1991 försvann
Sovjetunionen,
men vart tog alla
kommunister vägen...