Petterssons PersiflagerEn Nyh
socialdemokratisk
skandal, på försvars-
departementet..

Om militären är ett
slags dörrvakt kan
man undra vad
de sysslar med i hus
på andra sidan gatan…

Det var DN och inte
Mikael Holmström
som avslöjade lobby-
isten på försvars-
departementet...