Petterssons Persiflager80% av
svenskarna passar
nog inte heller in i
Åkessons Sverige...

Man kan undra
över partipolitiken
i vårt land när var
femte väljare avgör
regeringsfrågan...