Petterssons PersiflagerBlockpolitiken
är död, kvar finns
bara regering
och opposition...