Petterssons PersiflagerMinsta gemensamma
nämnare brukar
inte vara ett hinder
för mesta möjliga
politiska osämja...