Petterssons PersiflagerAtt Sverigedemokraterna
r maktlsa beror inte p
att Lfvn mste avg och
ingen kan bilda regering...