Petterssons Persiflager144 myror
var en gång fler än
143 elefanter...

Alliansen anser
bara att de fått ett
större mandat än de
rödgröna, inte fler
röster eller mandat...