Petterssons PersiflagerRunt om i USA är
de färgades röst-
rätt också en fråga
om att inte rösta fel...
I USA har alla rösträtt,
problemet äratt få sin
registrering godkänd och
hitta en vallokal som inte
är stängd...