Petterssons PersiflagerFlygskatten gjorde
ingen annan miljönytta
än att minska flygandet
och utsläppen...