Petterssons PersiflagerEbba Busch Thor
förtjänar väl att också
få göra en misslyckad
sondering om möjlig-
heten bilda regering...