Petterssons PersiflagerPolitikens populister
har lösning till alla
problem, utom det
de själva är...