Petterssons PersiflagerProblemet är inte
att minska koldioxid-
utsläppen, utan männi-
skorna som ska göra't...