Petterssons PersiflagerNog låter det
också trevligare med
utsläppsrätter än
miljöböter...