Petterssons PersiflagerKlimatmötet enades
om hur de ökade ut-
släppen av växthus-
gaser i Sverige ska
mätas och redovisas...