Petterssons PersiflagerAldrig har miss-
nöjet med de bästa
livsvillkoren någonsin
varit större än idag...