Petterssons PersiflagerStrömmen av asyl-
sökande från Mexico
har minskat så kraftigt
att Trump måste införa
ett undantagstillstånd...